Informacijsko komunikacijska inovacija u vanjskom oglašavanju za konkurentnije poslovanje

NOSITELJ PROJEKTA:
REKLAM CENTAR, obrt za proizvodnju reklama i usluge tiska

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
01.07.2020. – 01.07.2021.

UKUPNA VRIEJDNOST PROJEKTA:
1.116.387,50 kn

EU SUFINANCIRANJE:
409.311,50 kn

OPĆI CILJ PROJEKTA:
Povećanje konkurentnost i jačanje tržišne pozicije obrta REKLAM CENTAR kroz primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Unapređenje poslovnih procesa i modernizacija poslovanja važan je čimbenik za omogućavanje ostvarivanja ciljeva poslovanja. Projektno ulaganje u osuvremenjivanje zastarjele računalne opreme, softvera i razvoj inovativnog sustav za geolokacijsko oglašavanja omogućava povećanje kvalitete i kapaciteta za pružanje postojećih usluga, ali i za uvođenje novih. Sinergijom svih elementa, nabavljene ili izrađene opreme i softvera i ojačanih ljudskih resursa, povećat će se konkurentnost tvrtke i stvoriti preduvjeti za daljnji rast i razvoj.


Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj